สมัครสมาชิกใหม่
    เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ดู:86)(วันที่:04/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สนง.เทศบาล ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงแสน (ดู:68)(วันที่:03/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สนง.เทศบาล ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสุขาภิบาล 8 ชุมชนบ้านต้นมะม่วง (ดู:62)(วันที่:03/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: สนง.เทศบาล ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยตรงข้ามบ้าน นายจำลอง ชุมชนอินทรศักดิ์ 1 (ดู:59)(วันที่:03/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา การรับสมัครหลักสูตรภาคพิเศษระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม) สาขาสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2559 (ดู:59)(วันที่:03/05/2559)
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
99 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.034-371512 แฟกซ์ 034-371512 ต่อ 14  Email : info@dontoom.go.th

Copyright © 2009.dontoom.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation