สมัครสมาชิกใหม่
    เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:5)(วันที่:19/04/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:6)(วันที่:19/04/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางฯหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:5)(วันที่:19/04/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน ให้ใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู:3)(วันที่:19/04/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางฯหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:4)(วันที่:19/04/2561)
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
99 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.034-300903 แฟกซ์.034-300904   Email : info@dontoom.go.th

Copyright © 2009.dontoom.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation