สมัครสมาชิกใหม่
    เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ดู:4)(วันที่:21/07/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของ อบต.ธรรมศาลา หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:3)(วันที่:21/07/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของ อบต.ลำพญา หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:4)(วันที่:21/07/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของ อบต.ศาลายา หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:4)(วันที่:21/07/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างของ อบต.ศาลายา หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:3)(วันที่:21/07/2560)
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
99 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.034-371512 แฟกซ์ 034-371512 ต่อ 14  Email : info@dontoom.go.th

Copyright © 2009.dontoom.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation