สมัครสมาชิกใหม่
    เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ดู:0)(วันที่:27/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล............ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล........... (ดู:110)(วันที่:25/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น (อปท.) สู่ AEC (ดู:37)(วันที่:24/03/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ ๓ , ๕ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (ดู:22)(วันที่:24/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ดู:16)(วันที่:24/03/2558)
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
99 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.034-371512 แฟกซ์ 034-371512 ต่อ 14  Email : info@dontoom.go.th

Copyright © 2009.dontoom.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation