สมัครสมาชิกใหม่
    เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง (ดู:1)(วันที่:25/09/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครปฐม (ดู:7)(วันที่:25/09/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:11)(วันที่:23/09/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:9)(วันที่:23/09/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:6)(วันที่:23/09/2560)
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
99 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.034-371512 แฟกซ์ 034-371512 ต่อ 14  Email : info@dontoom.go.th

Copyright © 2009.dontoom.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation