สมัครสมาชิกใหม่
    เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างเทศบาลตำบลดอนยายหอม หน้าเว็บไซต์ (ดู:16)(วันที่:12/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินมูล (ดู:39)(วันที่:11/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยพระ (ดู:35)(วันที่:10/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ทต.ดอนยายหอม หน้าเว็บไซต์ (ดู:33)(วันที่:10/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ของ ทต.บางกระทึก หน้าเว็บไซต์ (ดู:37)(วันที่:10/02/2559)
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
99 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.034-371512 แฟกซ์ 034-371512 ต่อ 14  Email : info@dontoom.go.th

Copyright © 2009.dontoom.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation