สมัครสมาชิกใหม่
    เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองและผู้ยื่นซองสอบราคา (ดู:28)(วันที่:24/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองและผู้ยื่นซองสอบราคา (ดู:26)(วันที่:24/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: อบต.นราภิรมย์ อ.บางเลน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างเสาธงสแตนเลส ณ ที่ทำการ อบต.นราภิรมย์ (ดู:26)(วันที่:24/05/2559)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู:129)(วันที่:24/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: อบต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ จำนวน 10 โครงการ (ดู:36)(วันที่:23/05/2559)
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
99 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.034-371512 แฟกซ์ 034-371512 ต่อ 14  Email : info@dontoom.go.th

Copyright © 2009.dontoom.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation