สมัครสมาชิกใหม่
    เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางก่อสร้างหน้าเว็บไซต์ (ดู:4)(วันที่:07/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (ดู:4)(วันที่:07/07/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ "การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" (ดู:4)(วันที่:07/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา เรื่องสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลดอนพุทรา โดยการลงหินคลุกพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ดู:7)(วันที่:07/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา เรื่องสอบราคาก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา ความยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (ดู:4)(วันที่:07/07/2558)
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
99 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.034-371512 แฟกซ์ 034-371512 ต่อ 14  Email : info@dontoom.go.th

Copyright © 2009.dontoom.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation