สมัครสมาชิกใหม่
    เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู:18)(วันที่:21/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองสามพราน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (ดู:39)(วันที่:17/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนคัดเลือก สอบคัดเลือก รอบ 2 มิ.ย.57 (ดู:336)(วันที่:08/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 (ดู:124)(วันที่:04/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ (ดู:75)(วันที่:03/04/2557)
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
99 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.034-371512 แฟกซ์ 034-371512 ต่อ 14  Email : info@dontoom.go.th

Copyright © 2009.dontoom.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation