สมัครสมาชิกใหม่
    เปลี่ยนรหัสผ่าน
    เข้าสู่ระบบอีเมล์
 
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 04/09/51
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น
 

ท้องถิ่น: สถ.จ.นครปฐม
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team)


แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (Core Team) 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
โดย: สถ.จ.นครปฐม
วันที่ 07/03/2556

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แบบสรุปราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนฐานคอนกรีตซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ถนนสามพราน (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๘ เดิม) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ (ดู:12)(วันที่:30/11/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด2) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (ดู:12)(วันที่:30/11/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุลหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ดู:16)(วันที่:30/11/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ดู:26)(วันที่:01/12/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการลอยกระทง 25 พ.ย.58 (ดู:33)(วันที่:27/11/2558)
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
99 ม.6 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
โทร.034-371512 แฟกซ์ 034-371512 ต่อ 14  Email : info@dontoom.go.th

Copyright © 2009.dontoom.go.th All rights reserved.Powered by CityVariety Corporation